Posts Tagged ‘חיים ביבס’

אריה דרעי, מדוע מחיר הקייטנות בגני חוף הכרמל כה גבוה?

יום רביעי, יוני 22nd, 2016

לימור חממי שלחה בשם פורום הורי גני חוף הכרמל, מכתב לשר הפנים, ח"כ אריה דרעי, לח"כ דוד אמסלם, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה ולמר חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי ,בבקשת עזרה להוזיל את המחיר הגבוה עבור שליחת הילדים לקייטנות

המשך…