Posts Tagged ‘חוק חינוך חינם לגילאי 3 -4’

בלי להתנצל: בנט גונב קרדיט על מאבקי העובדים וההסתדרות

יום רביעי, ינואר 7th, 2015

קריאה בסרט החדש מבית מדרשו של הבית היהודי, "בנט עושה". איך הישגי מאבקים חברתיים הופכים לכרטיס הבחירות של השר שמתנגד לעבודה מאורגנת?

מאת: גבי גולדמן

המשך…

זה לא המילקי

יום ראשון, אוקטובר 12th, 2014

ק. טובולסקי מסביר מדוע המחאה האחרונה היא לא רק על מילקי ולא רק על ברלין

המשך…

חוק חינוך חינם לגילאי 3-4: משרד החינוך אינו מעביר כראוי את הכספים לגני ילדים פרטיים

יום ראשון, נובמבר 17th, 2013

חוק חינוך חינם חוקק לפני כשנתיים, ולפיו גם גנים פרטיים יוכלו להיות תחת פיקוח משרד החינוך תמורת קיזוז סך של 720 ₪ להורים. הסכום קוזז, אך משרד החינוך אינו מעביר את הכספים שהובטחו לפי החוק לגני הילדים הפרטיים. להלן רשומה של מנהלת גן ילדים פרטי, שהתפרסמה בפייסבוק של שר החינוך, המספרת על דרך הייסורים שבסופה אין כסף

המשך…