Posts Tagged ‘חוק חובת המכרזים (תיקון – העדפה במכרזים לעסקים קטנים ובינוניים).’

האפליה של העסקים הקטנים והבינוניים במכרזי המדינה

יום חמישי, יוני 16th, 2016

ב-13 ביוני 2016 ערכה ועדת הכלכלה דיון בהצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – העדפה במכרזים לעסקים קטנים ובינוניים). רואה חשבון אורי בארי הסביר בדיון מהם התיקונים הנדרשים בחקיקה כדי לאפשר לעסקים קטנים ובינוניים להתמודד במכרזים של המדינה. להלן דבריו

המשך…