Posts Tagged ‘חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות’

הכנסת, וועדת העבודה, הרווחה והבריאות – סדר הדיונים מ-3/2/2013 עד 4/3/2014

יום שני, פברואר 3rd, 2014

להלן סדר הדיונים בועדת העבודה והרווחה.  עשויים לחול שינויים.  מומלץ להתעדכן באתר הועדה המשך…

זכותון – הזכויות החדשות של עובדי קבלני הניקיון והשמירה במגזר הציבורי

יום רביעי, ינואר 15th, 2014

באגרת החדשות של המרכז לחינוך משפטי קליני של אוניברסיטת תל-אביב מובא מידע על פעילות התוכניות בהן, וגם מידע על זכותון ייעודי לעובדי קבלן בניקיון ובשמירה

המשך…