Posts Tagged ‘חוק-ההסדרים-2011-2012’

קיצור החדשות: תקציב, גז, פרקליטים

יום חמישי, דצמבר 30th, 2010

ערב עתיר חדשות לא פשוטות.  שלא כמקובל ב"עבודה שחורה" עד-כה, להלן כמה מלים אישיות של העורך על חדשות האלה
מאת: יעקב לקס המשך…

מחאות נגד ממשלת ההפרטה – גם על ידי מאבקים באינטרנט

יום שלישי, דצמבר 21st, 2010

בציבור יש התנגדות להנהגה המפריטה הכול. חלק מהמחאה מתבטאת באינטרנט. למשל, בעצומות נגד קיצוץ בעדכון קצבאות הזקנה ונגד העלאת מחירי הדלק. המאבק נגד העלאת מחירי המים נשא פרי וההעלאה בוטלה. המחאות – השפעתן מוגבלת, אך הן מצטברות, ובנקודת זמן – מתפרצות בסערה. המשך…

הדייג – לקט המלצות קריאה מס' 7

יום שישי, נובמבר 26th, 2010

מבחר תכנים שהתפרסמו בשבוע החולף ועשויים לעניין את קוראי עבודה-שחורה. ליקט וערך × ×’×” תדמור המשך…

חוק ההסדרים 2011-2012: ההזדמנות שלכם להשפיע

יום ראשון, נובמבר 21st, 2010

הרב עדית לב מארגון "שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם" ואנחנו ב"עבודה שחורה" קוראים לכם האזרחים להגיד לחברי הכנסת מה אתם חושבים על הסעיפים השונים בחוק ההסדרים, בעזרת דואר אלקטרוני או בהגעה לדיונים עצמם המשך…

הסתייגויות פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים בנושא הביטוח הלאומי

יום חמישי, נובמבר 18th, 2010

הסתייגויות לסעיפי חוק המדיניות הכלכלית, פרק ה': ביטוח לאומי. מוגשות לועדת הכספים לקראת הדיונים ביום ב', ט"ו כסליו, 22/11/10

מאת: יפעת סולל ועדית לב

המשך…

חוק ההסדרים 2011 – קיצוץ עדכון קצבאות הזקנה

יום שלישי, נובמבר 16th, 2010

ועד שדולת הגמלאים בחיפה פונה אל הקוראים בבקשה לחתום על העצומה ולמנוע את קיצוץ עדכון קצבאות הזיקנה

המשך…

חוק ההסדרים 2011-2012 – על האינטרנט ככלי לשיתוף הציבור

יום רביעי, נובמבר 3rd, 2010

הצוות של השר מיכאל איתן העלה את חוק ההסדרים החדש לאתר "שיתוף הציבור", הבלוגרית איילת עוז ואנחנו הרמנו את הכפפה. האם ×–×” באמת יכול להשפיע? האזינו לשר איתן ולאיילת בראיון אצל יקירת האתר* קרן נויבך בתוכנית "סדר יום".   המשך…

יריב לוין, המשך בצמצום חוק ההסדרים

יום ראשון, אוקטובר 31st, 2010

היום תדון ועדת הכנסת בחוק ההסדרים, ותקבע איזו ועדה תטפל בכל סעיף מסעיפי החוק. הפורום למאבק בחוק ההסדרים פונה ליריב לוין, יו"ר הועדה, להמשיך בתהליך הצמצום של חוק זה.

המשך…

חוק ההסדרים 2011-2012: נקודת ההשפעה הראשונה

יום רביעי, אוקטובר 27th, 2010

עם העברתו של חוק ההסדרים לועדת הכנסת, מגיעה גם הזדמנות ראשונה להוציא מהחוק חלק מהנושאים ולהביאם להליך חקיקתי רגיל

מאת עדית לב המשך…

חוק ההסדרים 2011-2012: אגרת טלויזיה לחסרי מקלט טלויזיה

יום שלישי, אוקטובר 26th, 2010

רבים חושבים שזו פשוט כוונה לגבות אגרה מגולשים הצופים בשידורי טלויזיה באינטרנט. עו"ד יהונתן קלינגר מסביר את העניין.

המשך…