Posts Tagged ‘חוק-הגישור’

חוק הגישור – סכנה למיטוט מערכת המשפט

יום שלישי, מרץ 3rd, 2015

משפטנים העוסקים בתחום המשפחה טוענים כי חוק הגישור החדש, שעבר בישיבתה האחרונה של הכנסת היוצאת הינו חוק בעייתי שלא ייושם ורק יכביד על זוגות מתגרשים

נמסר לפרסום ×¢"×™ "שריר תקשורת" המשך…

חוק הגישור- העדפת טובת האזרח על טובת המשפטנים

יום שלישי, מרץ 3rd, 2015

"חוק הגישור" החדש ישנה מן הקצה אל הקצה את המציאות עבור זוגות המעוניינים להתגרש ויהפוך את התהליך להרסני פחות עבורם ועבור ילדיהם

מאת נדב נישרי המשך…