Posts Tagged ‘חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים’

האגודה לזכויות האזרח – ייצוג משפטי חינם בתביעות על אפליה

יום ראשון, ינואר 13th, 2019

האגודה לזכויות האזרח מסבירה מה אפשר לעשות במקרה שאזרח חווה אפליה בקבלת שירותים ובכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים, ומציעה רשימה של ארגונים שמהם אפשר לבקש סיוע משפטי

המשך…

הפליה נגד ערבים בקאונטרי בכוכב יאיר

יום ראשון, ספטמבר 24th, 2017

בית המשפט אישר לכוכב יאיר להדיר מהקאנטרי העירוני את תושבי טירה "לא לפגוע בתמריץ של התושבים להירשם". האגודה לזכויות האזרח תערער על פסק הדין לבית המשפט העליון

המשך…