Posts Tagged ‘חוק’

פרקים בהלכה חילונית ודמוקרטית. חלק שני – בג"צ והצדק

יום רביעי, אפריל 22nd, 2020

אורי יזהר מנתח את יחסי הציבור והרשויות – המחוקקת והמבצעת – אל הרשות השופטת ובייחוד לבית המשפט העליון בתפקידו כבג"צ. מסקנתו היא, כי  הציות להחלטות הבג"צ הוא חובה, גם אם לא מסכימים להחלטותיו
המשך…

תקציב 2013 – הזמנה לקבוצת דיון ועבודה

יום שלישי, אוגוסט 14th, 2012

נערכים לפעילות בנושא תקציב המדינה לשנת 2013. יום לימוד, חשיבה והתנעה יערך ב יום שלישי 28.8 בין השעות 9:00-14:00 בת"א

המשך…

חוף סירונית בנתניה – נגזל מהציבור

יום ראשון, אוגוסט 12th, 2012

בבוקר יום ו' 10.08, התאספו, בהתרעה קצרה,  בחוף סירונית בנתניה עשרות פעילים זועמים במטרה לעצור את עבודת הדחפורים בחוף. לטענת הפעילים, השטח הוא שטח ציבורי שנגזל מהתושבים על-ידי יזמים פרטיים בעזרתה האדיבה של עיריית נתניה

המשך…