Posts Tagged ‘חופש המידע’

על חשיבותו של גנזך המדינה כקניין רוחני של מדינת ישראל

יום ראשון, מרץ 26th, 2017

ארכיון המדינה הוא מאגר הידע והזיכרון ההיסטורי והארגוני הרשמי של המדינה. יש לשדרגו בממלכתיות ובמקצועיות כדי להנגישו  לציבור

מאת: דוד סנדובסקי המשך…

השבוע בכנסת: חקיקת השעיית-חבר-הכנסת ועוד…

יום שישי, פברואר 26th, 2016

עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית ×—×™ ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. יש דיונים ביום ראשון 28/2 המשך…

התנועה לאיכות השלטון –מדוע לא הוגש כתב אישום נגד חברות המלח?

יום שלישי, ספטמבר 2nd, 2014

מהן הנסיבות שהובילו לכך שלא הוגש כתב אישום כנגד חברות המלח? איכות השלטון הגישה עתירה מנהלית לביהמ"ש המחוזי בירושלים כנגד משרד המשפטים בבקשה למסירת מידע על סגירת כתב האישום כנגד חברות המלח בפרשת הקרקעות

המשך…

הממשלה אישרה את הצעת מיכאל איתן לקידום עקרונות הממשל הפתוח

יום שני, אפריל 2nd, 2012

 הממשלה החליטה על קידום עקרונות הממשל הפתוח והצטרפות לשותפות הבינ"ל בנושא. הממשלה קבעה כי המידע המוחזק בידי הממשלה הוא משאב ציבורי, והיא תאפשר לציבור גישה למידע זה

המשך…