Posts Tagged ‘חופש ההפגנה’

מי נתן את ההוראה?

יום שלישי, נובמבר 10th, 2015

התנועה לאיכות השלטון פנתה היום (יום ×’') ליועמ"ש, נציבת ביקורת על מערך התביעה ומח"ש בקריאה להביא לעריכת בדיקה, מיהו הגורם אשר הורה לנקוט צעדים חריפים, חריגים ובלתי מידתיים נגד מארגני "מחאת ×”×’×–" ברחבי הארץ המשך…

אוניברסיטת חיפה תשנה את התקנון המגביל את חופש ההפגנה

יום שלישי, מרץ 10th, 2015

בעקבות דיון על ערעור סטודנטים, מרצים והאגודה לזכויות האזרח, שנערך בבית המשפט העליון נגד פסק דין שהתיר לנשיא אוניברסיטת חיפה להגביל את חופש ההפגנה, האוניברסיטה תשנה את התקנון

המשך…

אוניברסיטת חיפה – בית המשפט העליון ידון בחופש ההפגנה בקמפוסים

יום ראשון, מרץ 8th, 2015

פסק-דין התיר לנשיא אוניברסיטת חיפה להגביל פעילות פוליטית בקמפוס. האגודה לזכויות האזרח, יחד עם סטודנטים ומרצים של אוניברסיטת חיפה הגישו ערעור. הדיון יתקיים ביום שני 9 במרץ

המשך…