Posts Tagged ‘חולון’

עיריית חולון – משתלם לה לקנוס קשישים שמאכילים יונים

יום שני, דצמבר 24th, 2018

העיר חולון בראשותו של מוטי ששון מטילה קנס על קשישים בגין האכלת יונים. האם האכלת יונים היא עבירה על החוק? האם ראוי שראש עירייה ינצל חולשת קשישים ועוניים כדי לגבות מהם קנסות?

מאת: הראל לייבוביץ שליו

המשך…

המדייטק בחולון – העירייה מסרבת להכיר בוועד-העובדים

יום חמישי, פברואר 9th, 2017

המדייטק, חברה עירונית בבעלות עיריית חולון מסרבת להכיר בייצוג של ועד העובדים שהתארגן ב"כוח לעובדים" במטרה לשפר את תנאי העסקתו. בראש העירייה מכהן ראש-עירייה ממפלגת העבודה

מאת: איתן קלינסקי

המשך…

מוטי ששון, האם ראוי שתלמידי כיתה א' בחולון ילמדו בספרייה עירונית?

יום ראשון, אפריל 3rd, 2016

עיריית חולון החליטה לשבץ את ילדי כיתה א' המתגוררים בשכונת קריית פנחס איילון בבית-ספר "גול-דע", המרוחק מהשכונה. מאחר שבית-הספר עתיד לעבור שיפוץ, שלא יסתיים עד תחילת שנת-הלימודים הקרובה, הודיעה העירייה להורים שילדיהם ילמדו בספרייה העירונית, ה"מדיטק". ההורים מתנגדים

המשך…

עיריית חולון הפסיקה את הסעות התלמידים משכונת ג'סי כהן

יום שלישי, אוקטובר 7th, 2014

שכונת ×’'סי כהן היא שכונת מצוקה בחולון. לפני שנתים נסגר שם בית הספר והילדים הוסעו לבתי ספר אחרים שההורים בחרו. השנה הופסקו ההסעות והילדים יושבים בבתיהם. עו"ד חוה קליין, יו"ר הועדה לזכויות הילד בלשכת עוה"ד (מחוז ת"א והמרכז), פרסמה את הדבר בפייסבוק. מערכת עבודה שחורה רואה חשיבות בפירסום העניין, כדי לקדם את פתרונו המשך…

מוטי ששון, ההרס במאהל ג'סי כהן מבייש את תושבי חולון

יום שני, ספטמבר 12th, 2011

איתן קלינסקי, תושב חולון, כותב לראש עיריית חולון מוטי ששון במחאה על ההרס והאלימות בעת פינוי מאהל ג'סי כהן

המשך…