Posts Tagged ‘חדר המצב’

יוסי יונה על פינוי הקשישים מבתיהם בשכונת הארגזים בתל-אביב

יום שלישי, יוני 28th, 2016

כוח משטרה, דחפורים ועורכי דין של טייקונים במבצע פינוי קשישים מביתם בשכונת הארגזים, בו הם מתגוררים שישים ושבעים שנה.  הצעת חוק שהגיש ח"כ יוסי יונה, אם תתקבל, תסדיר את מעמדם המשפטי של תושבי השכונה הוותיקים ותביא פתרון צודק לעוול שנגרם להם. על הפינוי כתב יוסי יונה בפייסבוק שלו

המשך…

לא להשקיע באגרות החוב של בז"ן החברה המזהמת את הסביבה

יום שלישי, דצמבר 1st, 2015

ארגוני סביבה פונים לציבור הרחב בבקשה: אל תתנו לכספי הפנסיה שלכם להיות מושקעים בבז"ן, המזהמת את הסביבה ופוגעת בבריאותנו

המשך…

צדק פיננסי : לפזר את ועדת האיתור לבחירת המפקח על הבנקים

יום רביעי, מאי 27th, 2015

אמנון נויבך, נציג הציבור בועדת האיתור למפקח על הבנקים שימש שמונה שנים כדירקטור בלאומי כארד. צדק פיננסי וארגונים נוספים פנו לנגידה: מדובר בניגוד עניינים מהותי

מאת מערכת עבודה שחורה המשך…

האם בנק ישראל מוכן לקדם בנקים קואופרטיביים?

יום חמישי, אוגוסט 21st, 2014

לאחרונה פרסם בנק ישראל מסמך בנושא הקמת אגודות בנקאיות ומזמין את הציבור להביע עמדתו. יוסי שאול מ"חדר המצב" עיין בפרטים ומבין מהם כי בנק ישראל מונע הקמת אגודות כאלה. "קואופרטיב שלנו" הגיש הסתיגויות. לחץ ציבורי יוכל לשנות את המסמך

המשך…

המחאות החמות בחינוך

יום שני, יולי 7th, 2014

גיל גרטל מונה בפייסבוק "חדר המצב" את נושאי המחאה הפעילים בתחום החינוך ומבקש: הצטרפו לאחד מאפיקי המחאה

המשך…

לקחי השואה צריכים לקבל ביטוי במדיניות הממשלה

יום שני, אפריל 28th, 2014

תכנית לימודי שואה, שפרסם משרד החינוך לקראת יום השואה, אינה תחליף למדיניות ממשלתית. על מדיניות הממשלה לשקף רגישות אנושית ואמפתיה כלפי קרבנות השואה

מאת: גיל גרטל

המשך…

ח"כ מירי רגב נגד מבקשי המקלט, אבל בעד עובדים זרים

יום רביעי, ינואר 22nd, 2014

מירי רגב זכורה בהתבטאותה הגזענית נגד מבקשי המקלט בהפגנה בקריית שפירא בתל-אביב. יחסה זה אינו מפריע לה להציע הבאת עובדים זרים לעבודה בענף הבניין

המשך…

הפרטת החינוך – בית ספר צ'ארטר כבר כאן

שבת, ינואר 18th, 2014

רשת החינוך לבתי-ספר בזיכיון קיפ הקימה השנה בית-ספר דרך חברת ליאו באק. להלן מידע על הצ'רטרים וההשלכות שלהם לגבי הפרטת החינוך.

מאת: גיל גרטל

המשך…

קריסת המרפסות – "גינדי השקעות" שכר מקורבים לממשלה להסדר מול הדיירים

שבת, ינואר 4th, 2014

כך מסתייע ההון במועדון המקורבים לשלטון כדי למנוע חקירה מעמיקה והעמדת האחראים לדין

מאת יוסי שאול ("חדר המצב")

המשך…

משרד הפנים – אשרות ל- 50000 פליטים ומהגרים ב-4 לשכות בלבד

יום רביעי, ינואר 1st, 2014

משרד הפנים פועל לצמצום משמעותי בשירותי לשכות רשות ההגירה למתן אשרות לפליטים ולמהגרים. שלשום הודיעה הרשות כי היא מצמצמת את השירות ל-4 לשכות בלבד בכל הארץ. השירות יהיה פתוח פעמיים בשבוע, שעתיים וחצי בכל פעם. לשכות אלה אמורות לתת שירות ל-50000 אנשים

המשך…