Posts Tagged ‘חברת-טבע’

קריסת "טבע" – לא להלאים רק חובות

יום רביעי, דצמבר 27th, 2017

במשבר טבע הנוכחי נשמע מפעם לפעם קול הקורא להלאמת טבע. הקריאה להלאמת חובות כדי להציל מקומות עבודה, היא מתכון להנצחה של בעיות. הלאמה צריכה להיות לצורך בעלות ממשלתית או לצורך העברת השליטה לידי העובדים

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

קריסת "טבע" – הצצה נדירה אל תוך המטריקס

יום חמישי, דצמבר 21st, 2017

הקריסה של "טבע" הייתה צפויה. ככה הקפיטליזם עובד. הקפיטליזם מרוקן עסקים מכוח היצור שלהם, והופך אותם לרודפי רווחים. את ההון והמשאבים של החברה צריך לרתום למען רווחה כללית ולא להעביר אותם לידי תאגידים

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

בואו נדבר קצת על ההסתדרות החדשה

יום חמישי, דצמבר 21st, 2017

פרשת "טבע" חושפת את אזלת ידה של ההסתדרות. ההסתדרות הכללית היא ארגון העובדים הגדול והחשוב בישראל, האופן שבו היא עובדת מעניק הסבר לנסיגה בכוחם של העובדים, בחלקם בנתח ההון בישראל ובהשפעתם הפוליטית

מאת: מיה פאול

המשך…

מפעל "נגב קרמיקה" – כשכל מפעל שירצו לסגור יולאם דברים יראו אחרת

יום ראשון, נובמבר 26th, 2017

המדינה משקיעה בקומץ בעלי הון ואלה מנצלים אותה. מה שקורה ב"נגב קרמיקה" וב"טבע" ממחיש זאת. מדינת ישראל צריכה לבטל את החוק לעידוד השקעות הון, להלאים מפעלים ולייצר מקומות עבודה

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

חברת "טבע" מפטרת 800 עובדים – וראש הממשלה שותק

יום שני, אוקטובר 14th, 2013

 חברת "טבע" שולחת 800 ישראלים הביתה – וראש הממשלה שותק. תכלס, יש לו סיבה טובה. המאמר מאתר "שישים ואחת" הסוקר את התנהלות הממשלה ביחס לתאגידים בינלאומיים

המשך…

שר האוצר יאיר לפיד, לא הסוציאליזם נכשל

יום שלישי, יוני 25th, 2013

איתמר מירון מנתח את מצבנו ומסיק שמלעיטים אותנו באמירות לא נכונות על מצבנו מחד ועל הסיבות למצב ×–×” מאידך.  הוא סותר את האמירה של שר האוצר ×—"×› יאיר לפיד שהסוציאליזם נכשל ומפנה אצבע מאשימה אל ההתנהגות הקפיטליסטית של השלטון שהביאנו אל עברי פי פחת המשך…