Posts Tagged ‘חברת אלקו’

אלקטרה-מעליות: העובדים מבקשים להתאגד

יום ראשון, מאי 26th, 2013

העובדים בחברת אלקטרה מעליות הצטרפו לאחרונה להסתדרות העובדים הלאומית והקימו ועד-פעולה, שלב ראשון לקראת הקמת ועד-עובדים. מובילי ההתארגנות טוענים: ההנהלה מנסה למנוע התאגדות

מאת רביב נאוה המשך…