Posts Tagged ‘חברות-ממשלתיות’

קריסת "טבע" – לא להלאים רק חובות

יום רביעי, דצמבר 27th, 2017

במשבר טבע הנוכחי נשמע מפעם לפעם קול הקורא להלאמת טבע. הקריאה להלאמת חובות כדי להציל מקומות עבודה, היא מתכון להנצחה של בעיות. הלאמה צריכה להיות לצורך בעלות ממשלתית או לצורך העברת השליטה לידי העובדים

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

מכון ון ליר: חברות ממשלתיות: מה ההצדקה לקיומן?

יום שלישי, מרץ 22nd, 2016

שולחן עגול בנושא ביום שלישי, י"ט באדר ב' תשע"ו, 29 במרץ 2016, 16:45–20:00 במכון ון ליר בירושלים, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים

המשך…

האם השנה הבאה תהיה טובה יותר?

יום שלישי, ספטמבר 23rd, 2014

השנה התחילה רע מאוד. בחסות משברים ומצבי מתח ביטחוניים ממשיכים להפריט את שירותי הרווחה, הבריאות, החינוך. יש מה לשפר. ק. טוכולסקי מאחל לציבור לקראת השנה החדשה לדעת להבחין בין עיקר וטפל, להיאבק למען שלום והסדר מדיני, להיאבק למען צדק ואחווה

המשך…

חברות ממשלתיות – הפרטה או גמישות ניהולית?

יום רביעי, יולי 9th, 2014

בימים אלה עומדת על הפרק רפורמה מקיפה בחברות ממשלתיות. הכוונה היא להעמיד בין 19-10 חברות ממשלתיות להפרטה חלקית, כאשר גרעין השליטה יישאר בידי הממשלה. רו"ח איריס שטרק דנה בשאלה שצריכה להעסיק את הדירקטוריונים של החברות: האם ההפרטה מחויבת המציאות

המשך…

יש הפרטות טובות? הצעה למבט פרגמטי

יום חמישי, אפריל 28th, 2011

יש להבחין בין הפרטה של מערכות עסקיות לבין מערכות המספקות שירותים או מוצרים ציבוריים למחצה. במקרה הראשון הפרטה יכולה להיות מדיניות חיובית בתנאים מסוימים ובמקרה השני ההפרטה היא גרועה (כמעט) תמיד, משום שהיא פוגעת בחברה
מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

פולחן ההפרטה: רכבת ישראל כמקרה בוחן (1)

יום רביעי, אפריל 27th, 2011

הפרטה אינה תמיד הדרך המועדפת, וניהול ממשלתי הוא לא ערובה לחוסר יעילות. הקריאות להפרטת רכבת ישראל נובעות מאידיאולוגיה המקדשת הפרטה ולאו-דווקא מרצון לשפר את הניהול והשירות ברכבת
מאת: אמנון פורטוגלי  המשך…

פולחן ההפרטה: רכבת ישראל כמקרה בוחן (2)

יום רביעי, אפריל 27th, 2011

בפעילותה  של הרכבת יש אכן תקלות רבות, אך האם דווקא הפרטה היא הפיתרון?

מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

פעם יבשו ביצות ועכשיו מיבשים את הנכסים הלאומיים

יום שישי, אפריל 22nd, 2011

יבש והפרט, זו הסיסמה שאנחנו מכירים מהשרותים הציבוריים: בריאות, חינוך ורווחה.  מסתבר שדפוס הפעולה הזה שורר גם בהפרטת חברות, לא סתם חברות אלא החברה הגדולה והחשובה ביותר במשק הישראלי, חברת החשמל
מאת: מנחם לוריא המשך…

ההפרטות עולות לנו ביוקר

יום רביעי, אוגוסט 25th, 2010

פרשת הרכבת הקלה היא דוגמא טובה לניצול תאוות ההפרטה של המדינה ע"י גורמים פרטיים, אך מה שנלמד בתל אביב טרם הופנם. באשדוד ממשיכה המדינה לחזר אחרי גורמים פרטיים, שיועילו בטובם לקחת מהמדינה מענק הקמה גבוה ואת הזכות להפעיל את בית החולים למטרות רווח

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

לתרום לנפגעי הרעש בהאיטי – דרך חברה ממשלתית

יום ראשון, ינואר 17th, 2010

משרד החוץ של מדינת ישראל מתרים אזרחים לסיוע לנפגעי הרעש בהאיטי. האם זה טוב או רע מנקודת מבט סוציאל דמוקרטית? אנחנו במערכת לא הצלחנו להחליט המשך…