Posts Tagged ‘זרם ממלכתי חילוני’

הפורום החילוני בתגובה להדתה בחינוך – להקים זרם חינוך ממלכתי חילוני

יום ראשון, ינואר 8th, 2017

הפורום החילוני פרסם מנשר ובו הוא דורש  את הקמתו של זרם חינוך ממלכתי-חילוני שיוכל להגן על עצמו מפני מגמת ההדתה של מערכת החינוך והחברה הישראלית. הוא מסביר בו את יסודות הזרם החילוני. לדידו, זו הדרך היחידה לבסס תרבות חילונית ישראלית נאורה וביקורתית

המשך…

הדתה בחינוך– הזמנה לכנס הקמת זרם ממלכתי חילוני

יום ראשון, נובמבר 20th, 2016

פורום החינוך החילוני הנאבק נגד הכנסת יסודות דתיים למגזר החינוך הממלכתי החילוני ביוזמת שרי החינוך האחרונים, מזמין אתכם לכנס הקמת זרם ממלכתי חילוני. הכנס יתקיים ב-29 בנובמבר בשעה 19.30 להלן ההודעה שפרסם

המשך…