Posts Tagged ‘זכותון עובדי קבלן’

זכותון – הזכויות החדשות של עובדי קבלני הניקיון והשמירה במגזר הציבורי

יום רביעי, ינואר 15th, 2014

באגרת החדשות של המרכז לחינוך משפטי קליני של אוניברסיטת תל-אביב מובא מידע על פעילות התוכניות בהן, וגם מידע על זכותון ייעודי לעובדי קבלן בניקיון ובשמירה

המשך…