Posts Tagged ‘זכויות-חולים’

1500 מתים – ולאף אחד לא איכפת

יום שלישי, יוני 28th, 2011

1500 איש מתו בחורף האחרון בבתי החולים מזיהום, אבל נראה שאת אף אחד זה לא מעניין. אולי כי רוב החולים שמתים מזיהומים הם זקנים. את משרד האוצר, זה בטח לא מענין. זקנים זה מאד לא כלכלי
מאת: יפעת סולל* המשך…

ד"ר יואב שוהם, רופא קהילתי, מגיב לנייר העמדה שפרסמנו

יום ראשון, אפריל 17th, 2011

אם רוצים באמת לשנות את פני הרפואה הציבורית, שרפואת המשפחה היא לב ליבה, צריך לדעתי לצאת למאבק נפרד. מאבק שבו רופאי המשפחה שובתים בנפרד כארגון רופאי המשפחה המשך…

עובדי ומטופלי מרכזי המתדון הפגינו בירושלים

יום חמישי, יוני 17th, 2010

מאה עובדים ומטופלים ממרכזי המתדון ברחבי הארץ הפגינו אתמול, יום ד', מול כנס הספקים שקיים משרד הבריאות ליזמים המעוניינים לגשת למכרז. עובדי מרכזי המתדון והסבוטקס נמצאים מזה שבועיים בסכסוך עבודה כנגד משרד הבריאות בשל כוונתו להעביר את הפעלת מרכזי הטיפול בהתמכרויות לקבלנים עם כוונות רווח

המשך…

עצומה – לרפורמה מטיבה בבריאות הנפש

יום חמישי, מאי 13th, 2010

פורום הפסיכולוגים והעו"ס בבריאות הנפש מנהל מאבק עיקש נגד הפרטת בריאות הנפש ולמען רפורמה מטיבה אשר תעגן את זכות האזרח לקבל טיפול נפשי מקצועי וראוי. בימים אלו עומד סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן לקבל החלטה בנדון. אנו זקוקים למעורבות ציבורית רחבה ותמיכה ברפורמה מטיבה

המשך…

מדוע מתנגדים אנשי מקצוע להפרטת מערך בריאות הנפש הציבורי?

יום רביעי, מאי 12th, 2010

מדוע אנשי מקצוע בבריאות הנפש מתנגדים להפרטת המערך הציבורי לבריאות הנפש ומכאן לרפורמה הביטוחית, דף עמדה של אנשי מקצועות בריאות הנפש

המשך…

הפרטת ה"בריאות", קופות החולים – מעזרה הדדית למסחור

יום חמישי, מרץ 25th, 2010

קופות החולים מעבירות יותר ויותר תחומים אל הביטוחים המשלימים למיניהם.  הקופות יוצרות קשרים עם חברות ביטוח, לכאורה ניגוד עניינים, למעשה שיתוף פעולה. משרד הבריאות לכאורה "חלש" למעשה שותף ברוח המסחור
מאת: שרון אסיסקוביץ' המשך…

מוחמד ברכה: משרד הבריאות, טפלו מייד בתחלואה הכפולה

יום רביעי, ינואר 13th, 2010

בדיון המשך שערכה ועדת הכנסת למאבק בנגע הסמים הורה היו"ר, ח"כ מוחמד ברכה, למשרד הבריאות להיערך לטיפול אפקטיבי בתחלואה הכפולה (שימוש בסמים ביחד עם מחלת נפש) ולדווח לועדה בתוך שלושה חדשים
מאת:
יעקב לקס המשך…

סל הבריאות – כיצד מתקבלות החלטות?

יום חמישי, אוקטובר 22nd, 2009

בטור השבועי על בריאות, מסביר שרון אסיסקוביץ' כיצד התגבש נוהל הרחבת סל הבריאות, ואיך תדמיתם של הפוליטיקאים קשורה
המשך…

סל הבריאות – מה, מי ולמה – חלק ב'

יום חמישי, אוקטובר 1st, 2009

בטורו השבועי ממשיך שרון אסיסקוביץ' לנתח את הגורמים המשפיעים על הרכב סל שרותי הבריאות. במאמר המשך זה דן אסיסקוביץ' בלחצים המופעלים על-ידי קבוצות בעלי הענין: יצרני התרופות ומפיציהן, הרופאים ורק בסוף ובעצמה פחותה – החולים

המשך…

שלי יחימוביץ' לוחמת בחוק ההסדרים

יום ראשון, מרץ 9th, 2008

שמוליק בן יעקב, פעיל למען זכויות החולים, מגיב למכתבה של ח"כ שלי יחימוביץ' ומספר על תרומתה למאבק בחוק ההסדרים 2008, הן בשלב ניתוח משמעויות החוק וחשיפת הטריקים של משרד האוצר, והן בהתנגדות לסעיפיו   
המשך…