Posts Tagged ‘זהות יהודית’

"פסוק לי פסוקך" : זהות יהודית אחרת

יום ראשון, פברואר 28th, 2021

מהו הפסוק מהתנ"ך העומד ביסוד זהותך כיהודי שסביבו מתעצבת השקפתך היהודית? היהדות – פנים רבות לה. אך המשמעותי ביותר בעיני הכותב הוא היחס אל ה"אחר" כי גרים היינו בארץ מצרים

מאת: גבי אנדי

המשך…

מי שכח מה זה להיות יהודי ?

יום שלישי, ינואר 2nd, 2018

מי שמתפאר בזהות יהודית הנשענת על לאומנות צרה , ראיית היהודי כנעלה  יותר מ"הגוי", התנערות מחובה כלפי "האחר" הנוכרי  אינו יותר יהודי מהיהודי החילוני המצוי. מי יהודי יותר? זה שיהדותו דורשת אדנות ושליטה או מי שבמרכז זהותו היהודית ניצב חזון השלום ו"תיקון עולם"?

מאת: גבי אנדי

המשך…

הדתה – הקרדו של גלית דיסטל אטבריאן

יום חמישי, יולי 20th, 2017

"אין יהדות מלבד היהדות האורתודוקסית ואראל סג"ל הוא נביאה". גלית דיסטל אטבריאן מאמצת את הדתיות האורתודוקסית, ואז יוצאת בשמה למסע השמצות נגד כל מי שמציע לה אלטרנטיבה

מאת אמנון פורטוגלי המשך…

"עמק שווה" – המקומות קדושים לכל הדתות או ליהודים?

יום ראשון, מאי 8th, 2016

האם ישראל שומרת על המקומות הקדושים לכל הדתות או מחזקת בהם את הזהות היהודית? ארגון "עמק שווה" פרסם מסמך הסוקר את טיפול המדינה במקומות הקדושים. להלן הקדמה של המסמך וסיכומו עם הפנייה למסמך כולו

המשך…

על ההקשר החינוכי של פסילת הספר "גדר חיה" על-ידי נפתלי בנט

יום ראשון, ינואר 3rd, 2016

באתר הפייסבוק שלו כתב שר החינוך נפתלי בנט כי הוא גאה בכותרת של עיתון הארץ: "השר לזהות יהודית". הוא מודה שהוא רוצה לחנך לזהות יהודית אחת. גיל גרטל מסביר את ההקשר החינוכי לגישה זו. חינוך דתי לאומי לאמת אחת לעומת חינוך להשכלה רחבה המאפשר ללומד לגבש את אישיותו ואת דרכו בחיים

המשך…