Posts Tagged ‘ועדת שרים לענייני חקיקה’

הצ"ח שכונת הארגזים בתל-אביב – ח"כ יוסי יונה יזם הצבעה במליאה

יום ראשון, יולי 17th, 2016

לאחר שוועדת השרים לענייני חקיקה חזרה ודחתה את החלטתה אם לקדם את הצעת החוק לדיור חלופי לתושבי שכונת הארגזים, העלה ח"כ פרופ' יוסי יונה את הצעת החוק להצבעה במליאת הכנסת. מה הייתה עמדת הממשלה? איך הצביעו חברי הקואליציה שהיו חתומים כיוזמים על הצעת החוק? הפרטים פה

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…