Posts Tagged ‘ועדת-שפיר’

מיכל האמוניה במפרץ חיפה – המשרד להגנת הסביבה בודק חלופות

יום רביעי, פברואר 15th, 2012

בתשובה למכתבה של שרי דובא לשר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, עונה הממונה על פניות הציבור כי המשרד שכר חברת ייעוץ כדי לבחון את החלופות לנושא אחסון אמוניה בישראל המשך…