Posts Tagged ‘ועדת-דברת’

משנת הלימודים גוף חדש במשרד החינוך: מועצה לאומית לחינוך

יום שלישי, אוגוסט 20th, 2013

מתחילת שנת הלימודים הקרובה יפעל גוף חדש במשרד החינוך: המועצה הלאומית לחינוך. כך הודיע שר החינוך שי פירון בישיבת ועדת החינוך שנערכה ב-20 במאי 2013. האם הפרוצדורה שנבחרה להקמתה היא ראויה?

 מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

"חינוך ישראלי" – מדוע הצטרפתי?

יום שני, פברואר 6th, 2012

תנועת "חינוך ישראלי" יכולה לאחד את הגופים השונים הפועלים למען שינוי בחינוך ומגלה ראייה רחבה של צרכי מערכת החינוך. הביקורת כלפיה אינה מוצדקת

מאת: אברהם פרנק המשך…

עשור חינוכי מבוזבז והאחריות של גדעון סער

יום שלישי, נובמבר 1st, 2011

קדחת של מדידות הישגים שורפת את מערכת החינוך ורק מאיש אחד לא מבקשים להפגין הישגים  ואחריותיות – שר החינוך, גדעון סער   

מאת: אברהם פרנק המשך…

הכל חינוך, דו"×— דוברת וביה"ס חברותא – הכל קשור

יום חמישי, יולי 14th, 2011

בערב דיון בון ליר על החינוך הפרטי והחינוך הציבורי לאור פסק דין חברותא, נשאו דברים, בין שאר הדוברים, שופטת בית המשפט העליון בדימוס, דליה דורנר, ורענן אביטל מייסד ומנכ"ל "חברותא". סיכום ופרשנות מאת דליה בלומנפלד המשך…

עוז לתמורה ככתבה וכלשונה (2) – תוספת הוותק

יום שלישי, מאי 24th, 2011

המסמך המלא ביותר של תוכנית "עוז לתמורה" הוגש לועדת דברת בשנת 2004, בעקבות ניסוי שנערך בחמישה בתי ספר ומחקר הערכה בלתי תלוי של מכון סאלד. מה הציע ארגון המורים אז, ומה נשתנה?

מאת: איתי אשר

המשך…

עוז לתמורה ככתבה וכלשונה

יום רביעי, מאי 18th, 2011

המסמך המלא ביותר של תוכנית "עוז לתמורה" הוגש לועדת דברת בשנת 2004, בעקבות ניסוי שנערך בחמישה בתי ספר ומחקר הערכה בלתי תלוי של מכון סאלד. מה הציע ארגון המורים אז, ומה נשתנה?

מאת: איתי אשר

המשך…

תוספת שכר על פי הישג למורים – כן, אבל בתנאי …

יום שלישי, נובמבר 23rd, 2010

בשבוע שעבר פרסמנו כאן את קריאתו הנרגשת והמנומקת של המורה הוותיק והמוערך רוני פיזם לרן ארז, שלא להסכים לתגמול דיפרנציאלי למורים עפ"×™ הישגים בהסכם השכר המתגבש. ועכשיו, דעה שונה: המשך…

הפערים בחינוך – האם ניתן "להרעיש שמיים וארץ"?

יום שלישי, אוקטובר 26th, 2010

שיחת הטלפון שקיבלתי הייתה ערב פרסום תוצאות מבחני המיצ"ב. הכותרות שהופיעו למחרת סיפרו על פערים חברתיים הולכים וגדלים במערכת החינוך. אלא שהוא לא היה צריך את הנתונים, הוא זה שזועק אותם. הוא גם זועק שיש לו פתרון, אבל אף אחד לא באמת מקשיב לו.

מאת שושי פולטין המשך…

האם הסימולציה בתלושי השכר תשכנע מורים להצטרף ל"אופק חדש"?

יום שלישי, אוקטובר 5th, 2010

המאמצים לצירוף מורים לרפורמת "אופק חדש" נמשך. במסגרתם תבוצע סימולציה לשכר המורים שתראה את עליית השכר לפי הרפורמה. השאלה היא האם שכר המורה יעלה בטווח הארוך

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

הקמת ראמ"×” – הנחתה במערכת החינוך

יום ראשון, אוקטובר 3rd, 2010

שושי פולטין מגלה ומתארת איך הונחתה ראמ"ה על מערכת החינוך בישראל, בניגוד לתפיסה המקצועית של רוב חברי ועדת המשנה שעסקו בגיבוש התוכנית

המשך…