Posts Tagged ‘ועדת גרמן’

כנס: מבט ביקורתי על חוק הבריאות

יום ראשון, מאי 31st, 2015

הכנס ייערך בשלושה פרקים: הראשון והשני באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בבאר שבע ביום שלישי 2 ביוני 2015 משש עד שמונה בערב וביום רביעי 3 ביוני משעה תשע וחצי בבוקר ועד ארבע אחרי הצהרים; השלישי ביום חמישי 4 ביוני 2015 מתשע וחצי בבוקר ועד שבע בערב המשך…

מה יעלה בגורל המלצות ועדת גרמן

יום חמישי, דצמבר 11th, 2014

מה יעלה בגורלה של רפורמת גרמן למיסוי על תיירות מרפא, הגבלת רפואה פרטית וקיצור תורים במערכת הציבורית

מאת: רמי אדוט

המשך…

"אנו" – פעלו לחיזוק הרפואה הציבורית, כיתבו לשרי הממשלה

יום שני, דצמבר 1st, 2014

ארגון "אנו" מבקש מכם להשתתף ביוזמה לחיזוק הרפואה הציבורית, ולשלוח לשרי הממשלה מכתב, המבקש מהם ליישם את מסקנות ועדת גרמן, שמינתה שרת הבריאות. היוזמה נדרשת לאור הלחץ שמפעילים שתדלנים ובעלי עניין כדי לנטרל את ההמלצות

המשך…

האם חוק ההסדרים (בריאות) יחזק את מערכת הבריאות הציבורית?

יום רביעי, נובמבר 12th, 2014

ארגוני זכויות אדם: רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח ומרכז אדוה, שלחו הערותיהם להצעת החוק. הארגונים מחווים דעתם כי מערכת הבריאות הציבורית לא תחוזק באמצעות הצעת חוק זו, שנכתבה בעקבות המלצות ועדת גרמן לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית

המשך…

מרכז אדוה –תוצאות ועדת גרמן לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית

יום רביעי, יולי 16th, 2014

תוצאות ועדת גרמן לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית מחזקות את מערכת הבריאות הפרטית.  התוצאה (בהארכה) 1:2 לטובת מערכת הבריאות הפרטית

מאת: ברברה סבירסקי

המשך…

ועדת גרמן סיימה את תפקידה, אך המאבק על דמות מערכת הבריאות לא תם

יום חמישי, יוני 26th, 2014

בעקבות פרסום מסקנות ועדת גרמן, הפורום לצדק חברתי מברך את יעל גרמן שרת הבריאות על החלטתה למנוע אסון ולא להכניס שר"פ למערכת הבריאות, על התקצוב וחיזוק המערכת. יש להמשיך לתקן את השחיקה התקציבית

המשך…

הפורום לצדק חברתי: לא לשר"פ בבתי החולים הציבוריים

יום שלישי, יוני 24th, 2014

הפורום מבקש מכם לשלוח מכתבים לוועדת גרמן ולדרוש שלא תתן יד להפרטת מערכת הבריאות

המשך…

יעל גרמן, אל תתני יד להריסת מערכת הבריאות הציבורית

יום ראשון, יוני 8th, 2014

מכתב של רופאים וסטודנטים לרפואה בישראל, הקוראים לחברי ועדת גרמן לחזק את מערכת הבריאות הציבורית בישראל ולא לתת יד לקריסתה

המשך…

הבעיות שועדת גרמן לא תפתור

יום שני, מאי 26th, 2014

הועדה לבדיקת הרפואה הציבורית שהקימה שרת הבריאות עומדת להגיש השבוע את מסקנותיה. לבעיות שמטרידות את רוב הישראלים כנראה לא ימצא שם מענה

מאת שאול אמסטרדמסקי המשך…

לא לאפשר תיירות מרפא בבתי-חולים ציבוריים

יום ראשון, מאי 11th, 2014

ביום שלישי 13 במאי תדון ועדת ביקורת המדינה בנושא תיירות מרפא. מרכז אדוה, האגודה לזכויות האזרח וארגון "רופאים לזכויות אדם" פרסמו לקראת הדיון נייר עמדה המתנגד לתיירות מרפא בבתי-החולים הציבוריים

המשך…