Posts Tagged ‘ועדי-עובדים’

העבודה המאורגנת – ההתקפות נגדה אינן מקריות וגם לא סתמיות

יום חמישי, יוני 7th, 2018

ממשלת ישראל מתנגדת להתארגנות עובדים באיגודי -ובדים וגופים בתקשורת מסייעים לה  ליצור לוועדי- העובדים תדמית שלילית. תדמית שלילית בציבור יוצרת רקע נוח לחקיקה נגד איגודים מקצועיים. וההסתדרות, במקום להשיב מלחמה שערה, אינה מנהלת מאבק

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

מכבי דנט – ההנהלה מתנהלת באופן לא חוקי – נציגי העובדים הכריזו על סכסוך עבודה

יום שלישי, יולי 28th, 2015

ההסתדרות הלאומית הכריזה סכסוך עבודה במרפאות השיניים של קופת חולים מכבי בשל התנהלות לא חוקית של ההנהלה. החל מ 10.8 צפויים 2200 עובדי מכבי דנט לשבות

המשך…

האם גיא רולניק סותם את הגולל על כל אפשרות לשינוי במדינת ישראל

יום ראשון, אוקטובר 12th, 2014

הבאשת ריחה של הפוליטיקה, הצגת ועדי העובדים כמי שמזיקים לחברה, ועוד דברים שגיא רולניק מפרסם ב"דה-מרקר" הם מזיקים. הם מחלישים את רצונם של צעירים להרתם לשליחויות ציבוריות במקומות העבודה, במועצות הערים ובפוליטיקה הארצית. בכך רולניק מחליש את הסיכוי לשינוי
יונתן לוי פרסם בפייסבוק

המשך…

עובדי מוסך צרפתי במישור אדומים התאגדו במען

יום רביעי, יוני 26th, 2013

תנופת ההתאגדות  של העובדים הפלסטינים במישור אדומים נמשכת המשך…

העובדים כסחורה, המקרה של הוט

יום שלישי, יוני 25th, 2013

 נטע חוצן שבה ומצביעה על העוולות שחברת התקשורת הוט גורמת לעובדיה.  חוצן גם מרחיבה ואומרת, אמנם לא במפורש, "היום הוט מחר כולם" המשך…

על הבוחר הישראלי להצביע בעד מפלגות שדואגות לחברה

יום חמישי, יוני 13th, 2013

לא האיגודים, לא הריכוזיות ואפילו לא הלוביסטים – הם אינם אשמים במצב. מי שאשם הם הבוחרים שהצביעו בעד מפלגות שאינן פועלות לטובת החברה, בעד מפלגות שניזונות מהסתה נגד קבוצות ומיעוטים בחברה, נגד ועדי עובדים, נגד לוביסטים. הבעיה אינה ביעדי הסתה אלה, אלא בבוחרים לכנסת ישראל שבחירותיהם רעות

מאת: קורט טוכולסקי

המשך…

ארגון עובדים "מען" – הזמנה לאסיפה הכללית השנתית ה- 14

יום ראשון, יוני 9th, 2013

האסיפה תתקיים ב- 15 ביוני בבי"ס מנשר לאמנות, רח' דוד חכמי 18 תל-אביב בשעה 11.00

המשך…

אלקטרה-מעליות: העובדים מבקשים להתאגד

יום ראשון, מאי 26th, 2013

העובדים בחברת אלקטרה מעליות הצטרפו לאחרונה להסתדרות העובדים הלאומית והקימו ועד-פעולה, שלב ראשון לקראת הקמת ועד-עובדים. מובילי ההתארגנות טוענים: ההנהלה מנסה למנוע התאגדות

מאת רביב נאוה המשך…

עובדי הנמלים, מאבק העובדות הסוציאליות הוא גם מאבקכם

יום שני, מאי 20th, 2013

כנגד הסתה ושוברי שביתות צריך סולידריות גם מצד עובדי הנמלים.  הממשלה מתאמצת לסלק כל ביטוי של שותפות בין העובדים המוחלשים שאותם היא לא סופרת, לבין הועדים החזקים שהם על הכוונת שלה.  חיזוק השותפות הזו הוא תנאי נחוץ גם להמשך קיומם של הועדים החזקים
מאת: ק. טוכולסקי המשך…

ועד עובדי HOT, התארגנות עובדים חדשה

יום שני, מאי 20th, 2013

 עובדי הוט התארגנו ב"כוח לעובדים" המשך…