Posts Tagged ‘התעשייה-האוירית’

איכות השלטון לוועדת המינויים: לא למינוי יאיר שמיר ליו"ר התעשייה האווירית

יום שני, פברואר 6th, 2017

התנועה לאיכות השלטון פנתה ביום א' 5 בפברואר לוועדה לבחינת מינויים בכירים בשירות הציבורי בקריאה שלא למנות את יאיר שמיר ליו"ר התעשייה האווירית: "מקווים כי טובת הציבור תשמר… ותמנע פגיעה אנושה באמון הציבור במערכת השלטונית ובדך קבלת ההחלטות"

המשך…

התעשייה האווירית – מכשיר להפרטה

יום שלישי, אוגוסט 13th, 2013

התעשייה האווירית, חברה ממשלתית, מעבירה תחומי אחריות כמו הדרכה ואחזקה של מטוסים לידי חברות פרטיות במיקור חוץ. הפרטת ההדרכה והאחזקה צפויה להביא לבסוף גם להפרטת האחריות במקרים של תאונות

מאת מנחם לוריא המשך…