Posts Tagged ‘התיישבות’

האגודה לזכויות האזרח: לדחות המתווה להסדרת התיישבות הבדווים

יום ראשון, אפריל 21st, 2013

ועדת השרים לחקיקה צפויה לאשר היום את "מתווה פראוור-בגין להסדרת התיישבות הבדווים בנגב. ארגונים החברים במטה לשוויון וצדק לבדווים טוענים כי משמעות התכנית  – עקירה ופינוי בכוח של עשרות אלפי אזרחים.

מתוך הודעה לעיתונות של האגודה לזכויות האזרח המשך…

מבואות ערד, עשרת הישובים, רקע מההיסטוריה הלא רחוקה

יום ראשון, נובמבר 11th, 2012

מה שקדם בכמה עשרות שנים לתכנית שנהגתה במשרד ראש הממשלה ועוד כמה סיבות למה לא צריך להקים את הישובים האלה, דברים קצרים שלא הושמעו בכנס בערד
מאת: יעקב לקס המשך…