Posts Tagged ‘השמר החברתי’

הנושאים הבוערים הקרובים על סדר היום בכנסת

יום רביעי, אוקטובר 2nd, 2013

ב-14 באוקטובר חוזרים חברי הכנסת לפעילותם. שלוש סוגיות בוערות יעמדו במרכז סדר היום של הכנסת במושב החורף: המו"מ המדיני, חוק המשילות והפרטת נמלי ישראל

מאת: אדם רוטברד

המשך…