Posts Tagged ‘השכלה-גבוהה’

לא להיכנע לדרישת הרבנים להפרדה מגדרית באקדמיה

יום שני, מאי 14th, 2018

בדיקת נתוני מספר החרדים הרלבנטי ללימודים אקדמיים ובדיקת נתוני עמדות על יחסם להפרדה מגדרית באקדמיה מראה שהיא מקרה של הזנב המכשכש בכלב

מאת:אמנון פורטוגלי

המשך…

חוק ההסדרים 2017-2018 – קיצוץ בתקציב ההשכלה הגבוהה

יום שלישי, אוגוסט 9th, 2016

על רקע הדיונים לקראת חוק ההסדרים וקביעת התקציב לשנתיים הקרובות, מסתמן קיצוץ משמעותי בהיקף של כ-100 מיליון ₪ בתקציב ההשכלה הגבוהה ושל כחצי מיליארד ₪ בתוכנית החומש של המועצה להשכלה גבוהה

המשך…

השבוע בכנסת: הכנסת בפגרה, ועדות פועלות. הפרדה בין יולדות ועוד…

יום ראשון, אפריל 10th, 2016

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית ×—×™ ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…

מירי רגב, מינויים פוליטיים והפערים בהשכלה

יום ראשון, נובמבר 15th, 2015

מדיניות אמתית לצמצום פערים לא תתקיים כל עוד בישראל קיים שלטון ימין

מאת ק. טוכולסקי המשך…

הקרן לניצול רווחי ×”×’×– – 70 מיליארד דולר שיועדו למטרות חברתיות-כלכליות נחטפו ×¢"×™ הממשלה

יום שני, נובמבר 11th, 2013

בימים אלו מתקיימים בועדת הכנסת, בעיתונות  ובציבור, דיונים על הצעת חוק הקרן לניהול הכנסות המדינה מהגז ומהנפט.  דיונים אלו מחטיאים את העיקר. ההצעה צריכה לעבור שינוי רדיקלי כדי להתאימה למטרות  המוגדרות בחוק שחוקקה הכנסת

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

פחות סטודנטים = יותר גירעון

יום ראשון, נובמבר 3rd, 2013

מקובל לחשוב שההשפעה של השקעה או אי השקעה בחינוך נראית רק בטווח הארוך. ובכן, אבי זלינגר מראה קשר ישיר בין כמות הסטודנטים לבין הגירעון בתקציב, ומביא עוד מספר נתונים מענינים

המשך…

הילדים שבאו מהשטעטל

יום ראשון, אוקטובר 13th, 2013

לאור התגובה הישראלית הממוסדת להכרזה על הזוכים בפרס נובל בכימיה, ק. טוכולוסקי תמה כיצד תוך שבוע עברנו מהתקפות כנגד מהגרים להתרפסות בפני מי שהצליחו בחוץ ובגדול

המשך…

חינוך – לא מה שחשבתם

יום רביעי, ספטמבר 11th, 2013

לדעתו של אורי יזהר, לרפורמות המבניות אין ערך רב בקביעת רמת החינוך והישגיו – ×›×™ התשתית האמיתית של החינוך מוזנחת   

המשך…

בחירות 2013: מה מציעות המפלגות – חינוך

יום ראשון, ינואר 6th, 2013

מדי יום נביא השוואה בין מצעיהן של 4 מפלגות: יש עתיד, העבודה מרצ וחד"ש בתחומים שונים לקראת הבחירות לכנסת. רוצים לצרף מפלגות נוספות להשוואה – שלחו לנו את סיכום המצע שלהן - blacklabor@gmail.com.

והפעם: מה מתכננות המפלגות בתחום החינוך וההשכלה הגבוהה?

מאת יעל מרום המשך…

הפרטת מעונות הסטודנטים מסכנת את נגישות ההשכלה הגבוהה

יום רביעי, פברואר 29th, 2012

לא רק שכר הלימוד מהווה מכשול לסטודנטים עניים לרכוש השכלה, אלא שגם מגורים עלולים להוות בעיה. מעונות הסטודנטים בתל אביב מורחבים, אך עלולים להיות יקרים במיוחד. ניצן מתן מעדכן וקורא לשינוי, במכתב לשר השיכון אריאל אטיאס

המשך…