Posts Tagged ‘הרשות-השופטת’

בחירות 2019 – התכנית של איילת שקד לביטול הדמוקרטיה הישראלית

יום שלישי, מרץ 19th, 2019

בנאום בכנס ישראל 2050  הציגה שרת המשפטים איילת שקד את תכניתה למהפכה במערכת המשפט, אם תיבחר לשרת משפטים בממשלה הבאה. היא תבטל את הפרדת הרשויות ותכפיף את מערכת המשפט לפוליטיקאים

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

"מסיבת התה" של איילת שקד

יום ראשון, אוקטובר 9th, 2016

מאמרה של שרת המשפטים איילת שקד "מסילות אל המשילות", שפורסם בכתב העת "השילוח", מציע  הגדרה חדשה של המדינה ופורש את העקרונות של מדינת ישראל החדשה, בראייתה של שקד, שתוקם על חורבות מדינת ישראל שהוקמה על פי מגילת העצמאות

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

זכויות האדם בכנסת – עוקבים אחר הממשלה החדשה

יום שני, מאי 18th, 2015
לרגל תחילת עבודתה של הממשלה ה-34 – האגודה לזכויות האזרח בעדכון מיוחד על הנושאים שבסדר היום

המשך…

בשביל הכבוד צריך לעבוד, או האם מגיעה לשופטים הגנת יתר

יום חמישי, אוגוסט 8th, 2013

אשר רוכברגר מלין על זכויות היתר שיש לשופטים בישראל, ביחוד על החוסר בביקורת על השפיטה.  במאמר הוא מציע את הסיבות למצב הנוכחי ומתריע על הסכנה של אבדן האמון וקריסת המערכת המשך…

המחסור בדיור ייפתר בשוק חפשי מסודר ובאכיפה אפקטיבית

יום ראשון, דצמבר 2nd, 2012

רו"ח יניב פריאל מציע חבילת פתרונות לשוק הדיור שעיקרן החלת עקרונות השוק החפשי: שקיפות במינהל המקרקעין, הזלת תשומות (חומרים ועובדים) ע"י פתיחת חסמים, הגברת הכוח המקצועי של מוסדות התכנון, הזלת מחירי השכירות (כמו בחו"ל).  לצד הפתיחות השיווקית הוא מציע אכיפה בלתי מתפשרת נגד עבריינים בתחום המשך…

בבית המשפט העליון צריך איזון דמוגרפי

יום ראשון, נובמבר 27th, 2011

בבית המשפט העליון צריכים לשבת שופטים מכל מגזרי האוכלוסיה, משום שדרכי החשיבה של אנשים נטבעות בהם בהקשרי הסביבה התרבותית שבה גדלו. זה לא עניין של ייצוג אלא של עשיית צדק פשוטה כמשמעה, זה ועוד כמה עניינים שאינם זוטות
מאת: הני זובידה המשך…

הרשות השופטת, מטרות, כשלים ודרכי שיפור – מאמר שלישי בסדרה 

יום ראשון, פברואר 28th, 2010

על מנת להציג שיטת משטר שלמה יש להתייחס לרגולציה של כל רשויות השלטון. במאמרים קודמים הצגתי את הרשות המבצעת, על פגמיה ודרכי תיקון, ואת הרשות המחוקקת, הכנסת בישראל, שלוקה בייצוג חסר והיעדר הפרדה מהממשלה. במאמר זה אציג את הרשות השופטת

מאת: עו"ד דקל-דוד עוזר

המשך…