Posts Tagged ‘הרשות-הארצית-למדידה-והערכה-בחינוך’

מבחני המיצ"ב – לבחון את המחיר

יום שלישי, אוקטובר 16th, 2012

הנזק העיקרי במבחני המיצ"ב אינו הציונים הנמוכים ואפילו לא החשד להעתקות המוניות – אלא הנזק לדמותה של מערכת החינוך

מאת אברהם פרנק  המשך…

אופק חדש – סיעת × ×—"ל זקוקה לעזרתכם

יום ראשון, פברואר 12th, 2012

חברות סיעת × ×—"ל בהסתדרות המורים מבקשות מהמורים המלמדים במסגרת הרפורמה להעביר להן מידע על הדרישות ממורים, לצורך הבהרת הקשיים ביישום הרפורמה למינהל הפדגוגי במשרד החינוך המשך…

ניר ברקת, אל תעשה מבתי הספר "כוכב נולד"

יום שישי, פברואר 3rd, 2012

אמנון רבינוביץ', ממובילי תנועת "ח' זה חינוך", כותב לניר ברקת, ראש עיריית ירושלים, בשם קבוצת מורים, ומבקש ממנו שלא לפרסם בתקשורת את דירוג בתי הספר על פי "עץ המדדים" שבנתה העיריה

המשך…

פסק-דין: אין לפרסם נתוני תוצאות המיצ"ב בבתי-הספר

יום שני, ינואר 9th, 2012

ביהמ"ש המחוזי בירושלים דחה עתירה התנועה  לפרסם את נתוני בחינות המיצ"ב בחתך בית-ספרי עקב הנזקים שפרסום כזה יכול לגרום, בעיקר לבתי-הספר החלשים. הנתונים יוסיפו להתפרסם בחתך ארצי, מגזרי ויישובי

מאת: רביב נאוה המשך…

מיצ"ב תשע"א – האם יש או אין שיפור?

יום רביעי, נובמבר 23rd, 2011

תגובה למאמר של אברהם פרנק בו נטען כי שר החינוך וראמ"ה מייצרים מצג שווא של שיפור משמעותי במיצ"ב, תוך מניפולציה של נתונים והיעדר שקיפות

מאת: איתי אשר

המשך…

עוז לתמורה – מיכל בלר, סרבי למשימה !

יום שלישי, אוגוסט 16th, 2011

במסגרת הסכם "עוז לתמורה", קיבלה הרשות למדידה והערכה במשרד החינוך (ראמ"ה) את המשימה להגדיר קריטריונים למיפוי מורים מצטיינים, לצורך חלוקת בונוסים. לא ידוע על מחקרים שמצאו קשר בין בונוסים אישיים למורים לשיפור בית הספר, אך שר החינוך גדעון סער ומנכ"לו מובילים את המהפכה הניאוליברלית בחינוך

מאת: אברהם פרנק

המשך…

סטנדרטים – "הקפטיליזם החזירי" של מערכת החינוך

יום שלישי, אוגוסט 2nd, 2011

האם שמתם לב לדמיון בין מצב המערכת הכלכלית לבין מצב מערכת החינוך? בשתיהן השר מבשר בגאווה על מדדים חיוביים ביותר, בעוד האזרחים חיים בתחושת מחנק ושאט נפש.

מאת: גיל גרטל המשך…

משרד החינוך – יו"ר המזכירות הפדגוגית, צבי צמרת, התפטר

יום רביעי, יולי 13th, 2011

ריבוי מבחנים והעיסוק במדידתם הם אחת הסיבות להתפטרותו, לפי דבריו

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

מדיניות סטנדרטים בחינוך – מרוב מדידות אין זמן לחנך

יום שלישי, יולי 12th, 2011

מה המשותף לבחינות הבגרות ולמבחני המיצ"ב? אלה ואלה פועלים לדיכוי אוטונומיה בית ספרית וגורמים לביה"ס לעסוק רוב הזמן בפעילות שהקשר בינה ובין חינוך הוא קלוש. אז מה הפלא שמי שיכול בורח לבתי ספר "אחרים"?

מאת: אברהם פרנק המשך…

עוז לתמורה – פרשנות ראשונית לפרטי ההסכם

יום שישי, יוני 3rd, 2011

ביקורת עניינית על הסכם עוז לתמורה דורשת התמקדות בפרטים ואת זה לא תמצאו בתקשורת ההמונים. אם אתם מתלבטים אם להצטרף או לא, קחו נשימה ארוכה והיכנסו

מאת: איתי אשר המשך…