Posts Tagged ‘הרץ’

'הרץ' פועלת לסיכול התארגנות עובדיה

יום חמישי, יולי 23rd, 2015

יום לאחר הכרזה על הקמת ועד עובדים ב"הרץ" טוענת ההסתדרות הלאומית כי הנהלת החברה פועלת לסיכול הקמת הועד נראה שגורמים אינטרסנטיים ואף ניהוליים הפועלים מטעם הנהלת "הרץ", מנסים לחבל בהליך ההתארגנות על-ידי הפצת מסרים מטעים לעובדים

המשך…