Posts Tagged ‘הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה’

עתירות נגד שירות התעסוקה על שלילת גמלת הבטחת הכנסה

יום שלישי, אפריל 25th, 2017

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה הגישה חמישה כתבי תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, במסגרת מוקד למיצוי זכויות אשר מפעילה הקליניקה במשרדי "מען" (ארגון עובדים) במזרח ירושלים, ובשיתוף פעולה עם הארגון

המשך…