Posts Tagged ‘הקואליציה לרפואת שיניים ציבורית’

הממשלה הקודמת הבטיחה טיפולי שיניים – על הממשלה הנוכחית לקיים

יום חמישי, יולי 18th, 2013

הקואליציה לרפואת שיניים ציבורית פנתה במכתב לח"כים ולשרים לא לאשר את תקציב המדינה בלי הרחבת הזכאות לטיפולי שיניים לילדים בני 12- 14 כפי שהוסכם בממשלה הקודמת

המשך…