Posts Tagged ‘הצעת חוק להגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה’

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות תסיים חקיקת חוק "לבנת פורן"

יום שלישי, יוני 30th, 2015

חוק לבנת פורן שהגיעה לשלבי חקיקה סופיים בכנסת הקודמת, לא נחקק בשל הוראת אביגדור ליברמן לחברי מפלגתו להתנגד לחוק. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות דנה שוב בהצעת החוק, החילה עליו דין רציפות ותכין אותו לקריאה שניה ושלישית

המשך…

הון שלטון משה ליאון – על קבורת חוק "לבנת פורן"

יום חמישי, דצמבר 11th, 2014

הצעת החוק להגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה לחברות למיצוי זכויות כמו זו של לבנת פורן, שיזם ח"כ מיקי רוזנטל, נדחתה בוועדת הכנסת, למרות שזכתה לתמיכה חוצה מפלגות. לחץ של לוביסטים ובעלי עניין השפיע על סיעת "ישראל ביתנו" ויו"ר הסיעה ליברמן הורה לדחות את ההצעה בהשפעת מקורבו משה ליאון

מאת: בן וינברג

המשך…