Posts Tagged ‘הצעת חוק התכנון והבנייה’

האגודה לזכויות האזרח – תיקון 109 בהצעת חוק התכנון והבנייה יחמיר ענישה על עברות בנייה

יום שני, ינואר 30th, 2017

ביום שני 30 בינואר תדון ועדת הפנים והגנת הסביבה בתיקון 109 בהצעת חוק התכנון והבנייה ולהכינה לקריאה שנייה ושלישית. אם תיהפך ההצעה לחוק היא תגביר את הריסות הבתים במיוחד במגזר הערבי. להלן עמדת האגודה לזכויות האזרח בעניין החוק

המשך…

חוק ההסדרים 2017-2018 – התנגדות לשינויים בחוק התכנון והבניה בוועדת הפנים

יום שלישי, נובמבר 29th, 2016

בדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה נשמעה התנגדות גורפת לשינויים בחוק. סכנה לבריאות הציבור ופגיעה באיכות החיים, אלו ההשלכות של השינוי בחוק התכנון והבנייה, שיזם בחשאי מנהל התכנון

המשך…

השבוע בכנסת, מזדרזים "להספיק" לפני תום מושב החורף ב-19 במרס וגם פורים בועדת החינוך

יום ראשון, מרץ 2nd, 2014

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע.  הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…

השבוע בכנסת, ביטול הטבות המס בערד, רופאים בפריפריה, "התספורת" של צים ועוד…

יום ראשון, פברואר 16th, 2014

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע.  הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…

הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה – עמדת "במקום" והאגודה לזכויות האזרח

יום שני, דצמבר 30th, 2013

ביום שלישי 31 בדצמבר 2013 תדון ועדת הפנים והגנת הסביבה ברפורמה החדשה בתכנון ובבניה כהכנה לקריאה שנייה ושלישית. להלן עמדת האגודה לזכויות האזרח ועמותת "במקום"

המשך…

הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה – אין התייחסות לדיור בר השגה

יום שני, דצמבר 16th, 2013

ביום שלישי ה-17 בדצמבר יידונו סעיפים 25- 28 בהצעת חוק התכנון והבנייה במסגרת הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה. להלן חוות דעת האגודה לזכויות האזרח ואגודת "במקום" להצעת החוק, המתריעה על היעדרות היבטים חברתיים שתגרום לפערים חברתיים ולאפליה ותקשה על נגישות לשירותים חיוניים ובסיסיים

המשך…

הצעת חוק התכנון והבנייה –הערות של האגודה לזכויות האזרח ו"במקום"

יום שלישי, נובמבר 12th, 2013

להלן מכתב שנשלח מטעם ארגון "במקום"  והאגודה לזכויות האזרח ליו"ר ועדת הפנים, מירי רגב, המציג את הערות הארגונים לסעיפי תיקון 102 בהצעת חוק התכנון והבנייה שיידון בוועדת הפנים ביום שלישי 12 בנובמבר. המכתב נשלח לחברי כנסת ולועדות בכנסת

המשך…