Posts Tagged ‘הצעת חוק ביטול מעמדה הרשמי של השפה הערבית’

מדינה יהודית או דמוקרטית? – הצעת חוק: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

יום ראשון, נובמבר 16th, 2014

האגודה לזכויות האזרח מתריעה מפני הצעת חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, שתידון היום ב-16 בנובמבר בוועדת השרים לענייני חקיקה

המשך…

לא לביטול מעמדה הרשמי של השפה הערבית

יום ראשון, ספטמבר 21st, 2014

בתגובה להצעת החוק של הליכוד, ישראל ביתנו והבית היהודי, המבקשת לבטל את מעמדה הרשמי של השפה הערבית בישראל, יזמה פרופ' אילנה שוהמי עצומת מחאה נגד הביטול. מוזמנים לחתום על העצומה

  המשך…