Posts Tagged ‘הצעת חוק איסור פרסום שם חייל’

אושרה הצעת חוק איסור פרסום שם חייל שמתקיימים חקירה או תחקיר בעניינו

יום חמישי, דצמבר 17th, 2015

הצעת חוק איסור פרסום שם חייל שמתקיימים חקירה או תחקיר בעניינו שיזמו ח"כ איל בן ראובן ואחרים, עברה בקריאה טרומית ברוב של 33 חברי-כנסת מול 7 מתנגדים

המשך…