Posts Tagged ‘הפרטת הרכבת בדרום קוריאה’

השביתה הכללית נגד הפרטת הרכבת בדרום קוריאה

יום שני, ינואר 6th, 2014

מאות אלפי עובדים שבתו והפגינו בדרום קוריאה נגד תוכניות הממשלה להפריט את הרכבת

מאת: שי גלי

המשך…