Posts Tagged ‘הפרטת המרחב הציבורי’

מצלמות מעקב במרחב הציבורי – פגיעה קשה בזכות לפרטיות

יום ראשון, יולי 1st, 2012

עו"ד יהונתן קלינגר, חבר "עבודה שחורה" ותושב תל אביב, כותב לחברי מועצת העיר שלו ומבקש מהם לא להעביר תקציב להצבת מצלמות מעקב במרחב הציבורי המשך…

המחאה החברתית חוזרת: הסדר על מיקום עצרת ה-2.6 בירושלים

יום חמישי, מאי 31st, 2012

לאחר שהמשטרה אסרה על קיום העצרת במוצ"ש בכיכר פריז או בכיכר ציון, אתרי הפגנות הענק המסורתיים של הבירה, הושג הסכם לפיו המפגינים יצעדו מגן הסוס לעצרת שתיערך במעלה רחוב אגרון

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…