Posts Tagged ‘הפרטת המחסומים’

מרכז חזן לצדק חברתי – הפרטות חדשות שפורסם עליהן באתר הפרטות והלאמות

יום שני, יוני 13th, 2016

באתר הפרטות והלאמות  מופיע מידע על הפרטות חדשות ועל פרסומי נייר מדיניות בניוזלטר מספר 3 שהוציא מרכז חזן לצדק חברתי  

המשך…