Posts Tagged ‘הפרטת-הבריאות’

"חותרים לשפיות חברתית- כלכלית": הקשר בין שירותי כיבוי לרפואה ציבורית

יום שני, נובמבר 28th, 2016

על מדינה להעניק שירותים באופן שווה לכלל האזרחים ללא אפליה. זה לא המצב בבריאות. הרפואה הפרטית מהווה איום על זו הציבורית. היא גוזלת משאבים ציבוריים לטובת טיפול בלקוחות פרטיים על חשבון כלל הציבור. יש להפריד בין הפרטי והציבורי בבריאות. על כך בספר "חותרים לשפיות חברתית-כלכלית"

מאת: און ארד

המשך…

מרכז אדוה –תוצאות ועדת גרמן לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית

יום רביעי, יולי 16th, 2014

תוצאות ועדת גרמן לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית מחזקות את מערכת הבריאות הפרטית.  התוצאה (בהארכה) 1:2 לטובת מערכת הבריאות הפרטית

מאת: ברברה סבירסקי

המשך…

לא לשר"פ ולהפרטת הבריאות – הפגנה ב-1 במרץ

יום ראשון, פברואר 23rd, 2014

ההפגנה תתקיים במוצ"ש 1 במרץ בכיכר הבימה בתל-אביב בשעה 19.00 בערב. הלחצים הכלכליים להכנסת השר"פ חזקים מתמיד בוועדת גרמן. בואו להפגין כדי לקרוא לשרת הבריאות לא להיכנע לרפואה הפרטים, להחזיר את כספי הציבור למערכת הציבורית. היוזמים: רופאים לזכויות אדם והפורום לצדק חברתי

המשך…

המדינה אינה שומרת, גם על הבריאות שלנו

יום רביעי, ספטמבר 19th, 2012

בדיקה של מרכז אדוה מעלה כי בין השנים 1997 ו-2011 גדלה ההכנסה ממס בריאות ב-76% וההשתתפות של קופות החולים בעלות סל הבריאות גדלה גם היא ב-77%. לעומת זאת, הסעיף בתקציב משרד הבריאות המיועד ל"השלמת הסל" גדל הרבה פחות – ב-28%. נתונים אלה כלולים בדו"ח חדש של מרכז אדוה: המדינה אינה שומרת על הבריאות 
מאת: ברברה סבירסקי המשך…

המחאה החברתית כלכלית – הרפואה הפרטית היא טפיל על הרפואה הציבורית

יום שלישי, יוני 19th, 2012

צוות המומחים בתחום הבריאות שליד המחאה החברתית פירסם את מסקנותיו ואת המלצותיו
מאת: אסי סיקורל המשך…

הבנאליות של ההפרטה

יום ראשון, יוני 10th, 2012

המאמר מתאר חוויות של אזרח הנזקק לשירותים ציבוריים, אך הפרטתם, מונעת הענקת שירותים איכותיים, וגורמת תסכול לאזרח

מאת: תמר זנדברג

המשך…

חוק זכויות חברתיות – אור של תקווה במושב החורף

יום שלישי, נובמבר 1st, 2011

השבוע מתחיל מושב הכנסת הראשון שאחרי הקיץ. שלוש הערות למושב החדש: א. חוק זכויות חברתיות, ב. פרק המיסוי בועדת טרכטנברג, ג. הפרטת הבריאות.

 מאת: הרב עדית לב המשך…