Posts Tagged ‘הפרטות והלאמות בישראל’

מתווה הגז –תשובה סוציאל-דמוקרטית לתגובה ניאו-ליברלית

יום רביעי, יוני 22nd, 2016

תגובה לתגובה על "פרויקט הגז הטבעי" שהופיעה באתר "הפרטות והלאמות בישראל" של מרכז חזן במכון ון ליר. מגיב לערך זה הציג טענותיו, שהן ברוח ניאו ליברלית. להלן תשובה סוציאל-דמוקרטית לתגובה זו

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…