Posts Tagged ‘הפרד ומשול’

"עומדים ביחד" – תנועת השטח שמפחידה את הימין

שבת, יולי 6th, 2019

תנועת "עומדים ביחד" פועלת לאיחוד מאבקים נגד שיטת ה"הפרד ומשול" של הימין וזה מה שמפחיד את הימין: שהנאבקים יאחדו את השורות. מהו ה"שמאל" שהימין מפחיד מפניו ומסית נגדו? השקפת עולם שמציבה אלטרנטיבה למה שהימין מוכר לנו

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…