Posts Tagged ‘הפרדת רשויות’

מתווה הגז – פיסקת היציבות בהחלטת בגצ – חלק ראשון

יום ראשון, אפריל 3rd, 2016

פיסקת היציבות כנוסחה במתווה הגז אינה חוקתית ולאור זאת מתוה הגז כולו בטל.  עם זאת ביטול המתווה מושעה לשנה לצורך הסדר פסקת היציבות. בגץ לא מצא מקום להתערבות שיפוטית בנושאים אחרים במתווה, לא דן בצד הכלכלי או האנרגטי של המתוה, אלא בהיבט המשפטי בלבד.  בגץ לא אמר שהמתוה טוב או רע לישראל

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

בנימין נתניהו, אל תפגע בעצמאות הרגולטורים

יום שני, אפריל 27th, 2015

לאור הידיעות על גיבושו של "חוק פרויקטים לאומיים", התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה בדרישה שלא לפגוע בעצמאותם ובסמכויותיהם של גורמי המקצוע המגנים על האינטרס הציבורי המשך…

מונטסקייה, הפרדת רשויות ומחאות חברתיות

יום ראשון, ינואר 15th, 2012

שתי התופעות בישראל של היום, המחאה החברתית ומאבק הממשלה בבית המשפט העליון , ניתנות להבנה טובה יותר באמצעות עיון בפערים הקיימים ברעיון הפרדת הרשויות

מאת: יובל זך

המשך…

משאל עם או עריצות של הרוב?

יום ראשון, נובמבר 28th, 2010

לאור קבלת חוק משאל עם, מונה המאמר את הסכנות בשימוש בחוק זה לגבי הדמוקרטיה הישראלית, משבר המנהיגות, פגיעה בזכויות המיעוטים והכלכלה

מאת: דניאל גיגי

המשך…

רגולציה, מאמר חמישי בסדרה – התקשורת

יום שני, אפריל 26th, 2010

למה התקשורת נצרכת – נצפית, נשמעת ונקראת – כפי שהיא נצרכת.  מה גורם למצבה (הירוד והיורד) וגם הצעה מה לעשות
מאת: עו"ד דקל דוד עוזר המשך…

האם הכנסת מייצגת את הציבור? מאמר שני בסדרה

יום שני, פברואר 22nd, 2010

במאמר קודם הצגתי את הרשות המבצעת, פגמיה כפי שהם משתקפים בישראל ודרכי תיקון; במאמר זה אציג את הפגמים בתפקוד הרשות המחוקקת וביכולת שלה לייצג את כלל הציבור

מאת: עו"ד דקל-דוד עוזר המשך…

רשויות, רגולציה, פגמים והצעות לפתרון – מאמר ראשון בסדרה

יום שלישי, פברואר 16th, 2010

עולם הכלכלה המודרני עדיין מתאפיין בהבחנות ישנות הנוגדות אחת את השנייה: ממשל מול אזרח, מגזר פרטי מול מגזר ציבורי, חופש מול רגולציה, הבחנות אלו הן אחד המרכיבים שעלינו לוותר עליהן על מנת לבצע את המהפכה התפיסתית של האלף השלישי. מאמר ראשון שעניינו הרשות המבצעת
מאת: דקל-דוד עוזר
המשך…

פרשת השבוע – יִתְרוֹ

יום ראשון, פברואר 7th, 2010

פרשת יתרו מלמדת על תכונת הענווה במשה רבינו. בימים בהם מנהיגים כמו ח"כ זבולון אורלב מעזים, בשם הציונות, הישראליות או היהדות, לפסול ביקורת פנימית וחיצונית על "עופרת יצוקה", אפשר להיזכר במשה רבנו הענו, וביכולתו לקבל ביקורת

מאת: א. בן אבי

המשך…