Posts Tagged ‘הפורום לשמירת זכויות עובדים’

חוק שעות עבודה ומנוחה – הוועדה לשינוי החוק מזמינה את הציבור להופיע לפניה

יום רביעי, אוקטובר 31st, 2012

בעקבות הפרסום על יוזמה להרעת תנאי העבודה, מגיב ברק גרנות ראש תחום הסברה ויחסי ציבור במשרד התמ"ת, ומסביר כי החוק אינו מתאים לתקופתנו, ומזמין נציגי ארגונים ואזרחים להופיע בפני הוועדה ולסייע בגיבוש חוק חדש

המשך…

הפורום לשמירת זכויות עובדים מתנגד לשינוי חוק שעות עבודה ומנוחה

יום ראשון, אוגוסט 8th, 2010

הפורום מפרסם התנגדות מנומקת להצעת חוק ההסדרים, המוסכמת על ידי ההסתדרות, שאם תתקבל, תאפשר הארכת זמן העבודה ללא גבול על ידי שר התמ"ת

מאת: מור פרנס-קוריאל

המשך…