Posts Tagged ‘הערכה ומדידה בחינוך’

שי פירון, אל תצמצם את הבגרויות – בטל אותן

יום שני, ינואר 6th, 2014

ביטול של חלק ממבחני הבגרות רק יגביר את המרוץ אחרי ציונים ויחליש את המקצועות בהם  לא ייבחנו התלמידים. האלטרנטיבה העדיפה היא ביטול כל הבגרויות ואימוץ דרכי הערכה חליפיות. אייל, תלמיד כתה ×™"ב ממרכז הארץ, כותב לשר החינוך המשך…