Posts Tagged ‘העסקה הוגנת’

שילוב נשים ערביות בשוק העבודה הישראלי – הזמנה לכנס

יום שלישי, דצמבר 17th, 2013

הכנס ייערך ביום ראשון 22 בדצמבר משעה 18.00 עד 20.00 באוניברסיטת תל-אביב, בניין נפתלי, אולם 001. אתם מוזמנים

המשך…