Posts Tagged ‘העמותה לזכויות הורים וילדים’

אסתר הרצוג: השר יצחק הרצוג סותם פיות

יום חמישי, יולי 1st, 2010

פרופ' אסתר הרצוג מעמותת ע.ל.י.ה פונה במכתב ליו"ר הכנסת ומגיבה לטענות הקשות של השר יצחק הרצוג כנגד חה"כ מרינה סולודקין. המשך…

שרותי הרווחה, סַפּרוּ לציבור את הטוב שאתם עושים

יום שני, יוני 28th, 2010

עובדי הרווחה אינם יורדים מהכותרות, בעקבות פגישת "השדולה למניעת הוצאת ילדים ממשפחות והורים על ידי שירותי הרווחה", בראשות חברת הכנסת מרינה סולודקין, והדברים שנשמעו שם, כתב שר הרווחה ח"ק יצחק הרצוג מכתב חריף שפורסם כאן.  בעלת הטור "נושמת רווחה" מציעה לעובדים הסוציאליים לספר יותר על עבודתם ולעקר בכך את ההתקפות נגדם
מאת: שני ג'רבי המשך…

פנימיות משרד הרווחה – כתב הגנה

יום שני, אפריל 12th, 2010

רלי קצב יוצאת להגנת הפנימיות של משרד הרווחה, לאור ההתקפה של עמותת ע.ל.י.ה עליהן, בכנסת ובעצומות ברשת

המשך…

העמותה לזכויות ילדים והורים: התיקון לחוק הנוער אנטי דמוקרטי

יום חמישי, מרץ 18th, 2010

בעקבות דיון בקריאה שנייה ושלישית להצעת החוק לתיקון 18 לחוק הנוער מציגה פרופ' אסתר הרצוג יו"ר העמותה לזכויות ילדים והורים-ע.ל.י.ה. את התנגדות העמותה לתיקון

המשך…