Posts Tagged ‘הסתדרות-העובדים-הלאומית’

 עולם העבודה החדש בישראל

יום ראשון, נובמבר 23rd, 2014

סקירה  של ההתפתחויות והדגשים החדשים בעולם העבודה: "גִילָנוּת", "מגדריות", "אתניות", "זכויות מוגבלים", "התאגדויות מקצועיות מגוונות", "איגודי עובדים מתחרים", "עובדים מתנדבים" ו"עוסקים חסרי זכויות עובד"

מאת: עו"ד דוד סנדובסקי המשך…

'טבע אסיה' – נחתם הסכם קיבוצי חדש

יום שני, אוקטובר 28th, 2013

עובדי המפעל, המאוגדים בהסתדרות העובדים הלאומית, חתמו על הסכם חדש המבטיח עלית שכר של 25% על-פני 5 שנים בתמורה ל"שקט תעשייתי". לפני מספר ימים חתמו עובדי "טבע טבליות" המאוגדים גם הם בהסתדרות הלאומית על הסכם קיבוצי חדש

מאת מערכת עבודה שחורה המשך…

התארגנות עובדים חדשה – בתי הקפה של "מאפיית אנג'ל"

יום שלישי, אוגוסט 13th, 2013


לאחר שכ- 1000 עובדי מאפיית אנג'ל בירושלים התארגנו במסגרת ההסתדרות הלאומית הוכרזה השבוע  גם נציגותם של עובדי רשת בתי הקפה של אנג'ל.

מתוך הודעה לעיתונות של הסתדרות העובדים הלאומית המשך…

אלקטרה-מעליות: העובדים מבקשים להתאגד

יום ראשון, מאי 26th, 2013

העובדים בחברת אלקטרה מעליות הצטרפו לאחרונה להסתדרות העובדים הלאומית והקימו ועד-פעולה, שלב ראשון לקראת הקמת ועד-עובדים. מובילי ההתארגנות טוענים: ההנהלה מנסה למנוע התאגדות

מאת רביב נאוה המשך…

ישראל כץ הופך את נהגי המשאיות לשעירים לעזאזל

יום רביעי, יוני 15th, 2011

הודעה לעיתונות של ארגון העובדים מען מספרת על פנייה של ועדי עובדים בתחום ההובלה מההסתדרות הכללית, הסתדרות העובדים הלאומית ומען לשר התחבורה ישראל כץ

המשך…

שלי יחימוביץ, עזרי למלווי ההסעות בעיר אלעד

יום רביעי, יולי 15th, 2009

סמדר,  נציגת המלווים בהסעות תלמידים בעיר אלעד, מתארת במכתב לח"כ שלי יחימוביץ' מסכת תלאות, התנכלויות וסבל מיותר אותם עוברים המלווים בהסעות, התלמידים והוריהם, ומבקשת את עזרתה. מכתבה של סמדר ארוך וגדוש בפרטים, אנו מבאים בפניכם את עיקרי הדברים

המשך…

מידע חשוב לחברים בהסתדרות העובדים הלאומית

יום חמישי, ספטמבר 4th, 2008

בתשובה לשאלות הקוראים על ניתוח מצב שכר המינימום במדינות מתועשות, ד"ר עמי וטורי מסביר מדוע לא הגדיר את "ההסתדרות הלאומית" כארגון עובדים. מעבר לדיון התיאורטי עבור פעילים חברתיים, יש כאן מסר חשוב לחברי ההסתדרות

המשך…