Posts Tagged ‘הסעות נכים’

נחתמו תקנות נגישות לשירות לבעלי מוגבלויות

יום חמישי, פברואר 21st, 2013

שר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן, חתם השבוע על תקנות הנגישות לשירות, אשר ייכנסו לתוקף בעוד מספר חודשים

 הביא לפרסום: אשר רוכברגר המשך…

בחירות 2013 – לאפשר הסעות נכים לכל החפץ להצביע

יום ראשון, דצמבר 30th, 2012

בבחירות הקודמות התאפשרה הסעת נכים באמצעות "יד שרה" רק דרך מטה מפלגה. מן הראוי שוועדת הבחירות המרכזית תעצור את הסידור הזה, ותדאג להסעות לכל המעוניין להצביע בבחירות. מכתב בעניין זה מופנה לוועדת הבחירות המרכזית   

המשך…